Ton is nog een van de laatste telers van de Westlandse druif, terwijl deze zo’n 100 jaar geleden het belangrijkste (export)product van het Westland was. Inmiddels is de professionele druiventeelt bijna uit Nederland verdwenen.

De Westlandse druif komt, zoals de naam al aangeeft, uit het Westland: het gebied tussen Den Haag en Hoek van Holland. In de eerste helft van de vorige eeuw groeiden deze druiven uit tot de belangrijkste (export)producten van het Westland. In 1936 werd er maar liefst 22 miljoen kilo geteeld. De Westlandse druiven werden met name naar Engeland geëxporteerd en waren daarmee dan ook van groot economisch belang, voor de regio en voor ons land. Duizenden kleine glazen kassen sierden het gebied. Ze groeiden uit tot het icoon van de Westlandse glastuinbouw: Westlands roem.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de concurrentie van druiventelers uit zuidelijker gelegen landen toe. Ook werd er overgegaan op het telen van gewassen waar meer op te verdienen viel, zoals tomaten. En daardoor verdween de druiventeelt bijna volledig uit Nederland.

Eeuwig zonde als deze in ons land geteelde, bijzondere druif helemaal zou verdwijnen, vinden wij. Zó lekker fris en zoet. En dankzij Ton kunnen we er ook dit jaar weer van genieten!

De Westlandse druif is geregistreerd als Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).