Marqt hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en medewerkers, daarom informeren wij je over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren je ook over jouw rechten hierin. In deze Privacy Verklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Marqt.

Wij gebruiken bepaalde termen in deze privacy verklaring. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze termen bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

We geven antwoord op de volgende vragen:

 1. Van wie verwerkt Marqt persoonsgegevens?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 3. Waarom verwerkt Marqt persoonsgegevens?
 4. Verwerkt Marqt ook bijzondere persoonsgegevens?
 5. Hoe gaat Marqt met mijn persoonsgegevens om?
 6. Welke regels gelden voor Marqt bij de verwerking van persoonsgegevens?
 7. Kan ik zien welke persoonsgegevens Marqt van mij verwerkt?
 8. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
 9. Kan Marqt dit document wijzigen?
 10. Wat geldt er voor mij als sollicitant?

Van wie verwerkt Marqt persoonsgegevens?

Marqt verwerkt persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers, medewerkers, leveranciers, externe relaties en sollicitanten (zie voor sollicitanten verder bij vraag 10).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Marqt B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Dit zijn onze contactgegevens:

Marqt B.V.

Barentszplein 7

1013 NJ Amsterdam

E-mail: info@marqt.nl

Waarom verwerkt Marqt persoonsgegevens?

Marqt verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben gegevens van je nodig om je van dienst te kunnen zijn. Dat is het geval bij:

- Het verzenden van nieuwsbrieven

- Het verwerken van jouw reacties, vragen, klachten over ons en onze winkels die je via het webformulier op onze website invult

- Het terugstorten van het aankoopbedrag wanneer je aankopen retourneert

Wij vinden het belangrijk je een goede service te verlenen. Dat is in jouw en ons belang. Daarvoor gebruiken we jouw gegevens voor bijvoorbeeld:

- (Markt-) onderzoeken waar je aan deelneemt als je daarvoor toestemming geeft

- Het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder het gebruiksgemak van de website

- Fraudepreventie, voorkomen of afhandelen winkeldiefstal

- Cameratoezicht in winkels voor bescherming van jouw en onze eigendommen

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

- Administratiegegevens voor de Belastingdienst

- Een gerechtelijk bevel of vonnis

- Bij (een vermoeden van) fraude of bij winkeldiefstal

En soms heb je ons toestemming gegeven om jouw gegevens te gebruiken. Dit geldt voor:

- Abonneren op de nieuwsbrief

- Meedoen aan een onderzoek

Verwerkt Marqt ook bijzondere persoonsgegevens?

Voor het beschermen van jouw en onze eigendommen en veiligheid gebruiken we videocamera’s in de winkel.

Hoe gaat Marqt met mijn persoonsgegevens om?

Marqt respecteert en beschermt jouw persoonsgegevens. We hanteren de volgende regels:

 1. We gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om;
 2. We gebruiken jouw gegevens alleen voor de levering van producten en diensten aan je en verkopen jouw gegevens niet aan derden;
 3. We verwerken niet meer gegevens dan nodig;
 4. We bewaren jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van jouw gegevens.

Jouw gegevens kunnen worden gedeeld binnen geheel Marqt maar binnen Marqt kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Daarnaast hebben onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht.

We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan je te leveren. Denk aan betaalpartners en IT-dienstverleners. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan onze privacy-voorwaarden en geheimhouding garanderen. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst. Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht.

Wanneer jouw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigt Marqt jouw persoonsgegevens. Of we maken jouw gegevens anoniem door namen, e-mailadressen en andere verwijzingen naar jou te verwijderen. Dan weten we niet meer dat de gegevens van jou zijn. Dit doen we bijvoorbeeld voor interne analyses en rapportages.

Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit zijn de verwijdertermijnen:

 • Camerabeelden verwijderen we na 4 weken. Tenzij we een incident vastleggen. Dan bewaren we de beelden tot dit is afgehandeld.
 • Salarisgegeven in onze administratie verwijderen we na 7 jaar. Dit is verplicht door de Belastingdienst.
 • Gegevens voor fraudepreventie verwijderen we na 7 jaar.
 • Webformulieren met jouw verzoeken / vragen / suggesties/ klachten bewaren we een jaar nadat de zaak is afgehandeld.

Jouw persoonsgegevens worden in principe opgeslagen binnen de Europese Unie. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Wij sluiten in die gevallen speciale contracten om jouw privacy te waarborgen.

Onze website bevat links naar websites van Facebook, Twitter en Instagram. Deze Privacy Verklaring geldt alleen voor onze website en wij raden je aan het privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt, ook te raadplegen.

Welke regels gelden voor Marqt bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Marqt onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet AVG
 • Telecommunicatiewet

Kan ik zien welke persoonsgegevens Marqt van mij verwerkt?

Ja, dat kan. Je kunt dit aanvragen via info@marqt.nl

Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te wijzigen (verbeteren) en/of te blokkeren. Jouw verzoek kun je per e-mail indienen. Stuur ook een kopie-id mee zodat we zeker weten dat het jouw gegevens zijn die we je toesturen, wissen of corrigeren. Vergeet daarbij niet jouw BSN en foto onleesbaar te maken. Hoe je dat doet lees je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.

Marqt is verplicht jouw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kun je een verzoek tot verwijdering indienen. Indien je jouw gegevens wilt verwijderen, kun je een e-mail sturen. We zullen jouw gegevens dan verwijderen, behalve in de volgende gevallen:

- wettelijke bewaartermijn is nog niet verstreken

- er is een onderzoek gaande i.v.m. diefstal of fraude

- een lopende zaak is nog niet afgehandeld

Wanneer we jouw gegevens verwerken op basis van toestemming, dan kun je een kopie van jouw gegevens in een gestandaardiseerd machinaal leesbaar formaat ontvangen. Dit heeft alleen betrekking op de gegevens die je ons hebt verstrekt.

Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Jouw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van jouw toestemming door ons geblokkeerd. Stuur hiervoor een e-mail.

Als je je hebt ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, is afmelding mogelijk via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Dit kan op ieder moment.

Alle bovengenoemde verzoeken kun je sturen naar info@marqt.nl. Jouw verzoek wordt binnen een maand beantwoord.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht je een vraag of opmerking hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Marqt, dan kun je een e-mail sturen naar info@marqt.nl.

Heb je een klacht over de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar info@marqt.nl. Je ontvangt binnen een maand een reactie op jouw klacht. Bent je niet tevreden met het antwoord, dan kun je:

 1. een procedure starten bij de rechtbank.
 2. een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons.

Kan Marqt dit document wijzigen?

Ja, deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de privacyverklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze Privacy verklaring kunt je steeds terugvinden op de website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Wat geldt er voor mij als sollicitant?

De persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt, gebruikt Marqt om je sollicitatie af te handelen of om je vacatures toe te sturen. Stuur ons alleen informatie die relevant is voor je sollicitatie. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en verstrekken wij ook niet aan derden.

We bewaren je gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die bij de sollicitatie zijn betrokken. Het kan zijn dat er geen plek voor je is en daarom bewaren we je gegevens maximaal een jaar. Dan kunnen we je benaderen zodra er een vacature is. Na dat jaar vernietigen we je gegevens.

Je hebt recht op inzage, correctie en het wissen van je persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens en vragen om verwijdering van je gegevens uit ons bestand. Je kunt een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar privacy@marqt.com. Stuur ook een kopie-id mee zodat we zeker weten dat het jouw gegevens zijn die we dan wissen of corrigeren. Vergeet daarbij niet je BSN en foto onleesbaar te maken. Hoe je dat doet lees je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.

Eenmaal in dienst gaan wij zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerken we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om onze afspraken met jou na te komen of om te voldoen aan wettelijke plichten.

Zo delen we persoonsgegevens met de leveranciers van onze personeelsadministratie- en urenregistratiesystemen, pensioenfondsen, de belastingdienst en zo nodig met de Arbodienst bij ziekte en onze verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van verzekeringen die jou aangaan.

Wij verwijderen je gegevens nadat je uit dienst treedt en nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen.