De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Marqt B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.


De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden. De gebruiker van de site mag de inhoud van de site niet vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Marqt B.V., behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.